Informatie


Grote Venlose Kwis 2020 Update!


Beste Deelnemers,

Met pijn in ons hart hebben wij als Kiwanis Venlo-Jaomerdal moeten besluiten om de Grote Venlose Kwis van 25 september 2020 door te schuiven naar 2021. 

Zoals eerder aangegeven hebben wij uiteraard de Covid-19 maatregelen op de voet gevolgd. 

Met de recente ontwikkelingen en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen wij helaas niet de beleving organiseren zoals wij dat graag zien. Wij hopen op jullie begrip. 

Wij gaan in de tussentijd door met de voorbereidingen van de volgende Grote Venlose Kwis. Blijf gezond en graag tot dan!

Organisatie Grote Venlose Kwis


25 september 2020
Café Central 19:00 uur

Schrijf je team in !!Volg ons op

FBlogoContact

info@grotevenlosekwis.nl
www.grotevenlosekwis.nl

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn samengesteld door Kiwanis Venlo Jaomerdal en van toepassing op deze website www.grotevenlosekwis.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Grote Venlose Kwis website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kiwanis Venlo Jaomerdal  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Kiwanis Venlo Jaomerdal niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kiwanis Venlo Jaomerdal garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kiwanis Venlo Jaomerdal wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Kiwanis Venlo Jaomerdal links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Kiwanis Venlo Jaomerdal worden aanbevolen. Kiwanis Venlo Jaomerdal aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Kiwanis Venlo Jaomerdal niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Kiwanis Venlo Jaomerdal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiwanis Venlo Jaomerdal of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Kiwanis Venlo Jaomerdal behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.