Reglement de Grote Venlose Kwis

 

1. Algemeen
1.1 De Grote Venlose Kwis is een spel waarbij – in teamverband – een kwisboek ingevuld moet worden.

1.2 De organisatie en uitvoering van De Grote Venlose Kwis is volledig in handen van Kiwanis Venlo-Jaomerdal (hierna: de organisatie).

1.3 Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dienen de deelnemers zich te allen tijde te houden aan de ‘normale’ wetgeving over verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

 

2. Teams
2.1 Een team bestaat uit minimaal 3 personen.

2.2 Er is een maximum van 10 deelnemers per team.

2.3 Ten minste de teamcaptain van het team moet woonachtig zijn in Venlo (zie ook artikel 3.2).

 

3. Inschrijven voor De Grote Venlose Kwis
3.1 Een team kan zich alleen inschrijven voor de Grote Venlose Kwis via het officiële inschrijfformulier op de website www.grotevenlosekwis.nl. Dit formulier moet volledig ingevuld worden.

3.2 Het inschrijfformulier moet worden ingezonden door de teamcaptain. Deze moet een inwoner van Venlo zijn. De organisatie correspondeert vervolgens met het team via de teamcaptain (zie ook artikel 4.1).

3.3 Inschrijven kan tot en met 23 september 2022, 17.30 uur.

 

4. Deelnemen aan De Grote Venlose Kwis
4.1 Na inschrijving ontvangt iedere teamcaptain een bevestiging van deelname.

4.2 Op vrijdag 23 september 2022 wordt de teamcaptain om 19:00 uur verwacht bij Café De Witte, Parade 28 in Venlo. Daar zal om 19.00 uur het kwisboek worden uitgereikt. Vanaf 19.15 uur wordt het kwisboek online beschikbaar gesteld.

4.3 Het team vult in dit kwisboek de antwoorden op de verschillende vragen in.

4.4 Het kwisboek kan op een door het team te kiezen locatie ingevuld worden.

4.5 Het kwisboek moet duidelijk leesbaar worden ingevuld (zie ook artikel 5.2).

4.6 Het ingevulde kwisboek moet op 23 september 2022 ingeleverd zijn bij Café De Witte in Venlo, om uiterlijk 23:15 uur. De klok van de organisatie wordt hierbij als bindende factor gehanteerd.

 

5. Punten, uitslag en prijsuitreiking
5.1 Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten.

5.2 Een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend.

5.3 Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.

5.4 Bij een gelijk aantal punten zal de organisatie de plaatsen verdelen op volgorde van inlevering van de kwisboeken.

5.6 Alleen de teams die hun kwisboek tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.5) dingen mee naar de prijzen.

5.7 De uitslag van De Grote Venlose Kwis wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Deze vindt plaats vindt op een vrijdag in oktober vanaf 20.00 uur.

5.8 Als een team dat een prijs heeft gewonnen niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking gaat de prijs automatisch naar het volgende team op de ranglijst dat aanwezig is tijdens de prijsuitreiking.

5.9 Discussie of correspondentie over de uitslag van De Grote Venlose Kwis is niet mogelijk.

 

6. Kaders goede doelen voor teams

6.1 Het goede doel valt binnen het Kiwanis gedachte goed ‘Serving the Children of the World’.

6.2 Het goede doel is gevestigd binnen de gemeente Venlo.

6.3 Op verzoek van de organisatie kan een nadere uitleg over de definiëring van het door het team opgegeven goede doel gevraagd worden.

6.4 Uiteindelijk beslist de organisatie of het geld aan het betreffende goede doel toegekend wordt.

 

7. Tot slot
7.1 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie bindend zijn.

7.2 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van De Grote Venlose Kwis; deelname geschiedt geheel op eigen risico.